Zwroty

Szanujemy naszych klientów i przepisy prawa. Dlatego też, Sklep Bestcare zawsze ustosunkuje się do ewentualnych zwrotów i reklamacji
zakupionych przez Państwa towarów.
Bez podania jakiejkolwiek przyczyny mogą Państwo odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas towar w terminie 14 dni od momentu, w którym
weszli Państwo w posiadanie zakupionych u nas rzeczy. Abyśmy mogli rozpatrzyć Państwa reklamację prosimy o wysłanie do nas w formie
elektronicznej, lub pocztą oświadczenia odstąpienia od umowy. Do wiadomości reklamacyjnej należy również dołączyć numer konta bankowego, na które dokonamy zwrotu pieniędzy. Na wskazany adres e-mail otrzymają Państwo od nas potwierdzenie otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy.
Przy procedurze reklamacyjnej Sklep Bestcare zwróci Państwu wszystkie otrzymane płatności (koszty towaru + koszty dostawy). Wyjątkiem będzie sytuacja, w której wybrali Państwo przesyłkę droższą niż najtańsza proponowana przez Bestcare. Zwrot płatności nastąpi za pomocą takich samych sposobów płatności, jaki wybrali Państwo przy zakupie (chyba, że życzą sobie Państwo inaczej i wyraźnie zaznaczą to w wiadomości reklamacyjnej).
Pieniądze zwrócimy Państwu w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie dłużej niż w przeciągu 14 dni od otrzymania od Państwa oświadczenia odstąpienia od umowy.
Uwaga: Odwołując się do naszego regulaminu: Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w momencie, gdy przedmiot świadczenia stanowi rzecz w opakowaniu zapieczętowanym, kiedy po otwarciu nie można jej zwrócić ze względów higienicznych oraz ze względu na ochronę zdrowia.
Towar przeznaczony do zwrotu proszę przesłać na poniższy adres: Bestcare Sp. z o.o., ul. Winoroślowa 4, 60-185 Skórzewo NIP: 777-337-78-80 . 

Skórzewo