Wywiad ze mną w czasopiśmie Plewiska.pl

Zapraszam Państwa do przeczytania wywiadu ze mną jaki ukazał się w listopadowym wydaniu czasopisma Plewiska.pl.

Ocena rozwoju – profilaktyka dla Twojego dziecka

Każdy rodzic pragnie, by jego pociecha rozwijała się prawidłowo. O tym, jak sprawdzić czy rozwój malucha przebiega właściwie i jak wiele można zdziałać, gdy problem dziecka zostanie w porę zdiagnozowany opowiada fizjoterapeutka, Paulina Budzińska, która prowadzi gabinet rehabilitacji dziecięcej w Plewiskach.

Pani Paulino, czy rodzic może sam ocenić prawidłowość rozwoju swojego dziecka?

Istnieją pewne symptomy, świadczące o rozwoju niewłaściwym, które rodzice mogą samodzielnie zaobserwować. U niemowląt są to m.in. drżenie rączek, silne odginanie głowy, asymetryczne ułożenie ciała, prężenie nóżek. U starszych dzieci objawem nieprawidłowości może być skrzywienie kręgosłupa, stawianie stóp do środka, jak również problemy z koordynacją, skupieniem uwagi czy też odstawanie od rówieśników w czasie zabawy. Często jednak rodzice nie są w stanie zauważyć problemu, tym bardziej, gdy stają się nimi po raz pierwszy.

W takim razie czy możemy tutaj zastosować profilaktykę?

Oczywiście. Prowadzę liczne działania, które mają na celu uświadomienie rodziców jak powinien przebiegać prawidłowy rozwój dziecka oraz jak zaburzenia z okresu niemowlęcego mogą przekładać się na jego dalsze życie. Wczesne wykrycie odchyleń od normy i wdrożenie postępowania może uchronić dziecko przed późniejszymi problemami.

Pani Paulino, kiedy zatem należy udać się z dzieckiem na ocenę rozwoju?

Zachęcam rodziców, by już w 3. miesiącu życia maluszka udawali się na taką ocenę. Jeśli jednak zauważą niepokojące objawy, oczywiście można ocenić dziecko już wcześniej – w porę przeprowadzona diagnostyka skraca zdecydowanie czas terapii. Podczas takiego spotkania zawsze sprawdzam u niemowlęcia odruchy, oceniam ułożenie ciała w przestrzeni i jego spontaniczną aktywność. Jeśli dziecko rozwija się prawidłowo, instruuję rodziców jedynie w zakresie prawidłowej pielęgnacji i stymulacji. Kiedy stwierdzę odchylenia od normy, demonstruję ćwiczenia, które rodzice mogą wykonywać samodzielnie z dzieckiem. Czasami konieczne są kolejne spotkania.

To wydaje się bardzo sensowne – wystarczy jedna profilaktyczna wizyta, a tyle można dowiedzieć się o swoim malcu!

Dokładnie, wiemy przecież doskonale, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Wczesne wdrożenie postępowania może zdecydowanie ułatwić funkcjonowanie dziecku i oszczędzić mu długotrwałej terapii.

Plewiska.pl, listopad 2014