Rehabilitacja metodą NDT-Bobath

Koncepcja NDT-Bobath jest metodą leczenia usprawniającego dzieci i niemowląt z nieprawidłowym rozwojem ruchowym. Początki metody sięgają lat 40. XX wieku, a jej założycielami byli Berta i Karol Bobath.

Podstawę tej koncepcji stanowi wnikliwa analiza problemów, z jakimi boryka się pacjent, opracowanie planu terapeutycznego oraz dobranie odpowiednich technik, które pozwolą wyzwolić u dziecka ruchy użyteczne i niezbędne w życiu codziennym. Niezwykle istotne są odpowiednie kwalifikacje terapeuty, który dzięki znajomości prawidłowych wzorców ruchowych, kolejności prawidłowego rozwoju oraz kierunków rozwoju nieprawidłowego, będzie mógł poprowadzić efektywne usprawnianie.

Podczas terapii tą metodą wykorzystuje się pozycje występujące w prawidłowym rozwoju dziecka, wyzwala się odpowiednie ruchy poprzez sterowanie punktami kluczowymi oraz poświęca się wiele uwagi utrzymaniu pełnej ruchomości stawów, wyrabianiu kontroli postawy, jak również umiejętności przetworzenia otrzymanych bodźców w codziennych czynnościach.

Zastosowanie metody

Metoda NDT-Bobath znajduje zastosowanie w wielu problemach i schorzeniach, do których należą m.in.:

Niezwykle istotna jest współpraca fizjoterapeuty z rodzicami, którzy poprzez stosowanie się do jego zaleceń, a także właściwą opiekę i pielęgnację dziecka, wspierają i utrwalają pozytywne efekty terapii.

Umów się na wizytę