Ocena rozwoju dziecka

Ocena rozwoju dziecka jest to badanie, które polega na całościowej ocenie malucha. Obejmuje ona analizę odruchów niemowlęcia – tych, które fizjologicznie występują w konkretnym etapie życia oraz tych, które są przetrwałe i blokują dalszy rozwój. Ocenia się zarówno jakość odruchów, jak również moment ich wystąpienia (bądź brak) w poszczególnych etapach rozwoju. Ocena dziecka obejmuje także określenie napięcia mięśniowego niemowlęcia, które może być obniżone, normalne bądź podwyższone. Czasami nieprawidłowości dotyczą tylko niektórych partii ciała, np. zbyt duże napięcie kończyn czy też obniżone napięcie mięśni brzucha.

Przeprowadzanie oceny

Podczas badania wykonuje się również szereg prób, które mają na celu sprawdzenie reakcji dziecka i wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Próby te dotyczą przede wszystkim umiejętności prawidłowego ułożenia ciała w przestrzeni w różnych pozycjach.

Ocena rozwoju dziecka

Jednym z najważniejszych elementów oceny jest obserwacja dziecka w pronacji, czyli leżeniu na brzuchu oraz supinacji – leżeniu na plecach. Wtedy to analizuje się umiejętności dziecka, np. trzymanie głowy, podpór, koordynacja oko –ręka, osiąganie linii środkowej ciała i określa się, na jakim etapie rozwoju faktycznie jest maluch i czy jest to zgodne z normami. Obserwuje się zarówno motorykę dużą, np. umiejętność wykonania obrotu z pleców na brzuch, jak i motorykę małą, czyli sprawność manualną.

Podczas oceny zwraca się również uwagę na cechy socjalne malucha, jego kontakt z otoczeniem, gaworzenie, reakcje na bodźce wzrokowe, słuchowe itp., a także na wygląd skóry i proporcje ciała.

Wcześnie wykonana ocena rozwoju dziecka pozwala wykryć ewentualne nieprawidłowości i zawczasu na nie zareagować lub przekonać się o tym, że maluszek rozwija się prawidłowo i wystarczy mu właściwa stymulacja podczas codziennych czynności.

Umów się na ocenę