Masaż Shantala

Masaż Shantala jest techniką wywodzącą się z Indii. Jest to tradycyjna metoda kontaktu pomiędzy matką i dzieckiem, która ma zapewnić bliskość i lepsze poznanie się obydwu stron.

Na grunt europejski masaż ten wprowadził Frederique Leboyer, który podczas podróży do Indii w 1959 roku zaobserwował kontakt niepełnosprawnej matki o imieniu Shantala z jej przedwcześnie narodzonym dzieckiem. Dotyk matki sprawiał dziecku wyraźną przyjemność, podczas takiej stymulacji było spokojne i wyciszone. Swoje obserwacje związane z tą formą komunikacji matka – dziecko opisał w książce „Shantala. Un art traditionnel: le massage des enfants”. (Shantala. Tradycyjna sztuka: masaż dzieci).

Masaż Shantala

Masaż Shantala również obecnie stanowi doskonałą formę kontaktu pomiędzy matką i dzieckiem. Oprócz funkcji wzmacniania więzów rodzinnych, stanowi on również dodatek do terapii prowadzonej przez rehabilitantów, pełni rolę stymulacji dzieci wymagających specjalnej opieki czy też wykorzystywany jest przez pedagogów jako dodatkowe narzędzie oddziaływania na podopiecznych. Stosuje się różne modyfikacje masażu, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Istnieją również specjalne techniki przeznaczone dla osób dorosłych i starszych dzieci.

Masaż Shantala wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu nerwowego dziecka, korzystnie oddziałuje na skórę i tkankę mięśniową. Masujący dotyk ma również pozytywne znaczenie dla sfery emocjonalnej dziecka, gdyż za jego pomocą staje się bardziej radosne, spokojne i łatwiej nawiązuje kontakty społeczne.

Umów się na indywidualne szkolenie