Kręcz szyi

Kręcz szyi jest skutkiem pierwotnych lub wtórnych zmian, jakie zachodzą w obrębie układu mięśniowego bądź kostnego i powodują przymusowe ustawienie głowy w zgięciu bocznym (ucho zbliża się do barku) i skręceniu w stronę przeciwną (broda zbliża się do drugiego barku). Dysfunkcja ta dotyczy przede wszystkim dzieci, ale diagnozuje się ją również u dorosłych.

Rodzaje kręczu

Wyróżnia się kręcz szyi wrodzony i nabyty, w zależności od tego, na jakim etapie życia powstał. Do kręczu wrodzonego zalicza się:

  • kręcz mięśniowopochodny, w którym obserwuje się skrócenie mięśnia mostkowo – obojczykowo – sutkowego, jako następstwo powstania w nim zwłóknień i zbliznowaceń. Przyczyn tego typu zmian upatruje się w zaburzeniach rozwoju dziecka w okresie prenatalnym. W celu korekcji rozpoczyna się ćwiczenia (bierne i czynne) wcześnie po porodzie i polegają one na wyrównaniu długości mięśni w obrębie szyi, czasami konieczna jest również operacja
  • kręcz kostnopochodny, którego przyczyną jest asymetryczne ukształtowanie kręgosłupa szyjnego, będące wynikiem wad budowy kręgów bądź innych chorób. W celu skorygowania ustawienia stosuje się odpowiednie ćwiczenia, unika się operacji ze względu na jej niebezpieczeństwo

Rehabilitacja kręczu szyjnego
Wszystkie typy kręczu wrodzonego są zazwyczaj bezbolesne.

Zdecydowanie rzadziej występuje kręcz nabyty, który może przybierać formę spastyczną, może towarzyszyć pewnym zmianom chorobowym zachodzącym w organizmie oraz być następstwem chorób reumatycznych. Kręcz nabyty charakteryzuje się też często występowaniem dolegliwości bólowych.

Występuje również kręcz ułożeniowy, określany raczej jako asymetria ułożeniowa, który jest wynikiem asymetrycznego nawykowego ustawienia głowy dziecka z nachyleniem w stronę jednego barku i skręceniem w stronę przeciwną. Może być też efektem nieprawidłowego ustawienia płodu w łonie matki. Ten typ zaburzeń zwykle jest łatwy do skorygowania za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń.

Każdy rodzaj kręczu bez względu na jego pochodzenie poddaje się leczeniu bądź czynnościom rehabilitacyjnym, gdyż nieleczony może doprowadzić do znacznych powikłań, m.in. do deformacji twarzy.

Umów się na wizytę