Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) opisuje grupę trwałych zaburzeń w obrębie rozwoju ruchu i postawy, które powodują ograniczenie czynności. Przyczynę tych zaburzeń przypisuje się pewnym niepostępującym zakłóceniom pojawiającym się w rozwoju mózgu płodu lub niemowlęcia. W MPD występują zatem zaburzenia motoryki, którym towarzyszą również zaburzenia czucia, percepcji, porozumiewania się i zachowania, epilepsja oraz wtórne problemy mięśniowo-szkieletowe. Uszkodzenie mózgu jest trwałe i niepostępujące, co znaczy, że nie można go usunąć, ale też nie może się ono pogłębić. Może natomiast zmieniać się obraz kliniczny dziecka, jego sposób funkcjonowania wraz ze wzrostem i dojrzewaniem. Zaburzenia w obrębie mózgu przekładają się na funkcjonowanie całego organizmu i w dużym stopniu ograniczają dopływ bodźców niezbędnych do prawidłowego rozwoju we wszystkich sferach. Stąd też dzieci, u których zdiagnozowano MPD mogą mieć problemy ze wzrokiem, słuchem, z poznawaniem otoczenia, uczeniem się nowych czynności, porozumiewaniem z innymi, a także w funkcjonowaniu psychicznym. Porażeniu mózgowemu towarzyszą też często wyładowania padaczkowe.

Jako główny problem uważa się jednak problemy związane z motoryką, na które rzutuje nieprawidłowe napięcie mięśniowe. Trwałe zaburzenia napięcia mięśniowego powodują również przykurcze mięśni, ścięgien, zwichnięcia i skręcenia stawów, skrzywienia kręgosłupa, które to w jeszcze większym stopniu upośledzają motorykę.

Rodzaje MPD

W obrębie MPD wyróżnia się:

 • hemiplegię, czyli niedowład jednostronny, obejmujący kończynę dolną i górną po tej samej stronie
 • diplegię, czyli niedowład głównie kończyn dolnych z jednoczesnym niedowładem w mniejszym stopniu kończyn górnych
 • tetraplegię, czyli porażenie czterokończynowe

Powyższym obszarom niedowładu mogą towarzyszyć następujące postacie porażeń:

 • spastyczna, która charakteryzuje się wzmożonym napięciem mięśniowym
 • atetotyczna, którą charakteryzują ruchy mimowolne
 • ataktyczna, w której wyraźnie widoczne są zaburzenia równowagi
 • postacie mieszanie

W leczeniu MPD niezwykle ważne jest zapewnienie dziecku kompleksowej opieki medycznej. Chodzi nie tylko o nadzór lekarski i rehabilitację ruchową, ale również opiekę psychologa, logopedy, dietetyka i innych specjalistów.

Umów się na wizytę

Pytania do fizjoterapeutki na temat: "Mózgowe porażenie dziecięce"

 1. U mojego dziecka (wcześniak 25 tydzień) lekarze podejrzewają diplegię spastyczną, ale jednocześnie mówią że ma ruchy atetotyczne, czy te dwie diagnozy się nie wykluczają? Proszę o wyjaśnienie

  sroczka35
  1. Witam Panią, obie opinie lekarskie dotyczą mózgowego porażenia dziecięcego. Diplegia spastyczna to uszkodzenie części układu piramidowego mózgu, czyli kory mózgowej. Nasilenie objawów w tym wypadku występuje w obrębie kończyn dolnych. Natomiast atetoza wynika z uszkodzenia układu pozapiramidowego, czyli uszkodzenie w obrębie zwojów podstawnych bądź torebki wewnętrznej. Teoretycznie jest możliwe uszkodzenie zarówno w jednym, jak i drugim obszarze, wszystko zależy od tego, jak rozległe było krwawienie dokomorowe/niedotlenienie mózgu. Jeśli poda mi Pani więcej informacji (wiek dziecka, opis badań obrazowych mózgu, objawy, jakie Pani obserwuje; można pisać w formularzu kontaktowym), będę Pani mogła powiedzieć więcej na ten temat. Pozdrawiam serdecznie!

   Paulina Budzińska
Dodaj komentarz / pytanie